تور تایلند اردیبهشت 93

 

 

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

 هتل ايبيس پاتایا

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته            1470000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته             1381000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و  88530609

 


 

تور تايلند  هتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره

 هتل آل سيزن پاتایا


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته         1510000 تومان                                                           
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته           1400000 تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و  88530609


 

تور تايلند  هتل رامادا بانکوک 4 ستاره

  هتل رامادا بانکوک


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته          1920000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته           1730000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609


 

تور تایلند  هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

هتل نووتل پوکت ریزورت 


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته           1910000    تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته            1760000   تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و  88530609

 


 

 

تور تايلند  هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره

 هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته            3481000  تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو  تخته            2600000 تومان

خدمات: شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلند  هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره

 هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته              2071000  تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                1900000   تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 


 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته           2440000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته            2100000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

 هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                 3430000تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                   2210000 تومان

 


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 


 

تور تايلند  هوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره

 هوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته           1485000  تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته             1323000   تومان

 

خدمات: شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 

نوشتن دیدگاه