تور تایلند خرداد 93

 

 

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا

هتل ايبيس پاتایا

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                 1470000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                  1381000 تومان


خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهتل آل سيزن پاتایا

هتل آل سيزن پاتایا


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               1510000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                1400000 تومان


خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تايلندهتل رامادا بانکوک

 هتل رامادا بانکوک


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                 1920000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                  1730000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت

هتل نووتل پوکت ریزورت


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                   1910000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                    1760000 تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

 

تور تايلند هتل رامادا پلازا منام بانکوک

هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                          3481000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                            2600000 تومان

خدمات: شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهتل استین مکاسان بانکوک

هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                            2071000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                              1900000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان

هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                           2440000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                            2100000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 

هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                                   3430000تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                                    2210000 تومان

 


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهوارد اسكوار بوتیک

هوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                             1485000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                              1323000 تومان

 

خدمات: شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 

نوشتن دیدگاه