تور تایلند مهر 94

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 1297000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 1392000 تومان

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

 

تور تايلندهتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره

تور تايلند هتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره
تورتایلند مهر 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 1351000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 1331000 تومان 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

تور تايلندهتل رامادا بانکوک 4 ستاره

تور تايلند هتل رامادا بانکوک 4 ستاره
تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 1342000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 1832000 تومان

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 1674000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 1833000 تومان

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

تور تايلند هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره 

هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره
تورتایلند مهر 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 2533000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 3391000 تومان

خدماتشامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد. 

توضيحاتداشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

تور تايلندهتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره

هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره
تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 1842000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 2071000 تومان

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 2000000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 2360000 تومان

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

هتل آسیا پاتایا 4 ستاره
تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته 2132000 تومان 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته 3360000تومان


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست 

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 

 


 

تور تايلند 94 هتل پولمن پاتایا آیسوان

هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

تورتایلند مهر 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق 2 تخته 2030000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق 1 تخته 2350000 تومان

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 


 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت ویژه 94

هتل نووتل پوکت ریزورت

تورتایلند مهر 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق 1 تخته 1898000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق 2 تخته 1762000 تومان

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609 

 

نوشتن دیدگاه