تور تایلند نوروز 94

 

 

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

 تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

 تورتایلند نوروز 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                 1397000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               1492000 تومان

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 


 

تور تايلندهتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره

 تور تايلند هتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره
 تورتایلند نوروز 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته             1451000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته           1531000 تومان  

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 


 

تور تايلندهتل رامادا بانکوک 4 ستاره

 تور تايلند هتل رامادا بانکوک 4 ستاره
 تورتایلند نوروز 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      1742000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته    1932000 تومان

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 


 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

 تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

 تورتایلند نوروز 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                1774000   تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               1933000    تومان

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 

 


 

 

تور تايلند هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره

 هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره
 تورتایلند نوروز 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو  تخته             2633000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته            3491000  تومان


خدمات: شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 

 


 

تور تايلندهتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره

 هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره
 تورتایلند نوروز 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                  1942000   تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                2081000  تومان

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 

 


 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 تورتایلند نوروز 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته               2140000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته             2460000 تومان

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 


 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

 هتل آسیا پاتایا 4 ستاره
 تورتایلند نوروز 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                       2232000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                     3460000تومان


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 

 


 تور تايلند 94 هتل پولمن پاتایا آیسوان

 هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 تورتایلند نوروز 94

قيمت تور براي هر نفر در اتاق 2 تخته              2130000   تومان

 قيمت تور براي هر نفر در اتاق 1 تخته             2450000 تومان

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 

 


 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت ویژه 94

هتل نووتل پوکت ریزورت 

 تورتایلند نوروز 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق 1 تخته            1998000    تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق 2 تخته            1862000   تومان

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609 

 

نوشتن دیدگاه