جشنواره گیاهخواری در تایلند

 

جشنواره گیاهخواری هر سال اولین روز ماه 9 قمری چینی در استان پوکت در تایلند برگزار می شود که طی این مراسم مردم با انجام مراسمی عجیب و غریب و ترسناک مثل فرو کردن انواع اشیاء تیز در صورت و زبانشان بدن خود را از گناه پاک می کنند. جامعه محلی چینی ها بر این اعتقادند که پرهیز از گوشت و مشروبات الکی در ماه 9 قمری چینی به پاکیزگی و آرامش ذهنی آن ها کمک میکند و در این مراسم بدن خود را سوراخ سوراخ میکنند و یا در میان آتش ترقه ها می ایستند.

نوشتن دیدگاه