مرکز خرید کیی سرن تایلند

 

  مرکز خرید کیی سرن تایلند در منطقه تجاری چاپرا سونگ قرار دارد و کسانی که برندهای معروف را استفاده میکنند و می خواهند از این فروشگاه خرید میکنند. این مرکز تجاری دارای 100 فروشگاه با گنجایش 416 خودرو میباشد.

نوشتن دیدگاه