تورتايلندهتل آل سيزن ورودی 21 اسفند 1392

هتل آل سيزن پاتایا


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته              1510000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته               1400000 تومان


خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت ویژه 14 اسفند ماه 92

هتل نووتل پوکت ریزورت


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                   1910000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                    1760000 تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 

تور تايلندهتل آل سيزن پاتایا ورودی اسفند 92

هتل آل سيزن پاتایا


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته              1510000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته               1400000 تومان


خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

تور تایلند هتل آسیا پاتایا ویژه 12 اسفند 1392 

هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته             3430000تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته              2210000 تومان

 


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره ویژه نهم اسفند ماه 1392

هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               2440000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                2100000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609