تور تایلند عید 1393

  

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

هتل ايبيس پاتایا

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته             3470000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته              3381000 تومان


خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره

هتل آل سيزن پاتایا


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته              3510000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته               3400000 تومان


خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهتل رامادا بانکوک 4 ستاره

 هتل رامادا بانکوک


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته              3920000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته               3730000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

هتل نووتل پوکت ریزورت


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                   3910000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                    3760000 تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

 

تور تايلند هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره

هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               3881000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                3200000 تومان

خدمات: شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره

هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته             3991000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته              3500000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               4440000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                4100000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته             4830000تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته              3810000 تومان


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلندهوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره

هوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                       3485000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                        3323000 تومان

 

خدمات: شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609