تور تايلند  هتل رامادا بانکوک ورودی هجدهم فروردین 93

  هتل رامادا بانکوک


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته    1920000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      1730000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 

نرخ تور تايلند برای 16 فروردین 93 هتل ايبيس پاتایا

 هتل ايبيس پاتایا

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته            1770000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته          1991000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و  88530609

 

تور تایلند فروردین 93

 

 

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

 هتل ايبيس پاتایا

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته            1470000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته             1381000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و  88530609

 


 

تور تايلند  هتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره

 هتل آل سيزن پاتایا


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته      1510000 تومان                                                           
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته        1400000 تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و  88530609


 

تور تايلند  هتل رامادا بانکوک 4 ستاره

  هتل رامادا بانکوک


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته    1920000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      1730000 تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609


 

تور تایلند  هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

هتل نووتل پوکت ریزورت 


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته          1910000    تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته           1760000   تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و  88530609

 


 

 

تور تايلند  هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره

 هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته         3481000  تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو  تخته         2600000 تومان

خدمات: شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 

تور تايلند  هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره

 هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته            2071000  تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته             1900000   تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 


 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته          2440000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته           2100000 تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

 هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته     3430000تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      2210000 تومان

 


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 


 

تور تايلند  هوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره

 هوارد اسكوار بوتیک 3 ستاره


قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته    1485000  تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته    1323000   تومان

 

خدمات: شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609