تور تایلند 93

 

 تور تایلند تیر 93

تورهاي نرخ ويژه بانكوك:


تور تايلند هتل ايبيس

 

(7شب بانكوك )

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      1532000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته     1672000 تومان

******

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

******
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تايلند هتل آل سيزن

 

(7شب بانكوك )

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      1761000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته     1870000 تومان

*******

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

*******
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 


 

تور تایلند هتل نووتل

 

(7شب بانكوك )

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته     1843000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته    1980000 تومان

********

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

********
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609


 

تور تايلند هتل رامادا پالازا

(7شب بانكوك ) 
مدت تور : 7 شب و 8 روز
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      2260000 تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته     3471000 تومان
*******
خدمات تور: پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
*******
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 

 

تور تايلند هتل رامادا

 

 

(7شب بانكوك )

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته       1870000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته      1980000 تومان

********

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

********

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609

 

 

تور تايلندهتل پولمن

 (7شب بانكوك )

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      2371000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته     2431000 تومان

*******

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

*******
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609

 


 تور تایلند هتل آسیا پاتایا

 تور تایلند هتل آسیا پاتایا

مدت 7 شب و 8 روز

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته     2432000    تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته     3230000    تومان

********
خدمات تور: پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
********
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609


 

تور تايلند هتل ايستين

 (7شب بانكوك )

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته       1951000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته      2074000 تومان

*********

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

*********
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609


 
تور تايلند هاوارد اسكوار

 (7شب بانكوك )

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته       1393000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته      1473000 تومان

*********

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

*********
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات  42632 و 88530609


نرخ تور تايلند تیر 93  هتل آل سيزن

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته     1782000 تومان

قيمت تور براي هر نفر در اتاق يك تخته    1890000 تومان

***********

خدمات تور: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

***********
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست ، تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632 و 88530609