تور تایلند نمونه

 

 

تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

 

 تور تايلند هتل ايبيس پاتایا 3 ستاره

 

 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                 .......  تومان

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته               .......   تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 

توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 


 

 

 

تور تايلندهتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره

 

 تور تايلند هتل آل سيزن پاتایا 3 ستاره
 تورتایلند لحظه آخری تیر 94  | تورتایلند تابستان 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته            ....... تومان

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته           ....... تومان   

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 


 

 

 

تور تايلندهتل رامادا بانکوک 4 ستاره

 

 تور تايلند هتل رامادا بانکوک 4 ستاره
 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته      ....... تومان

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته    ......  تومان

 

خدمات : پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 


 

 

 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

 

 تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت 4 ستاره

 

 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                ......   تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته              .......    تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 


 

 

 

 

 

تور تايلند هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره 

 

 هتل رامادا پلازا منام بانکوک 5 ستاره
 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو  تخته             ....... تومان

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته            .......  تومان

 


خدماتشامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد. 

توضيحاتداشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 


 

 

 

تور تايلندهتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره

 

 هتل استین مکاسان بانکوک 4 ستاره
 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                  .......   تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                .......  تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست.

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 


 

 

 

تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 

 هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 

 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته               ........ تومان

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته             ........ تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

 

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 


 

 

 

تور تایلند هتل آسیا پاتایا 4 ستاره

 

 هتل آسیا پاتایا 4 ستاره
 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق دو تخته                       ....... تومان 

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق یک تخته                     ........ تومان

 


خدمات :شامل پرواز ايران اير ،صبحانه ، ترانسفر و بدرقه فرودگاهي ،همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان میباشد.

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 


 

 

 

تیر 94 تور تايلند هتل پولمن پاتایا آیسوان

 

 هتل پولمن پاتایا آیسوان 5 ستاره

 

 تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94

 

قيمت تور براي هر نفر در اتاق 2 تخته              .......   تومان

 

 قيمت تور براي هر نفر در اتاق 1 تخته             ....... تومان

 

خدمات :شامل پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، همراه يک گشت شهري با ناهار، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان می باشد.

 

 
توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 


 

 

 

تور تایلند هتل نووتل پوکت ریزورت ویژه تیر 94

 

هتل نووتل پوکت ریزورت 

 

تورتایلند لحظه آخری تیر 94 | تورتایلند تابستان 94
قيمت تور براي هر نفر در اتاق 1 تخته            ......    تومان
قيمت تور براي هر نفر در اتاق 2 تخته            .......   تومان

 

خدمات: پرواز ايران اير ، ترنسفر و بدرقه فرودگاهي ، يک گشت شهري ، سيم كارت ، لیدر و راهنمای فارسی زبان

 


توضيحات: داشتن گذرنامه با شش ماه اعتبار براي خروج از كشور الزاميست .

 


تلفن هاي رزرو و اطلاعات 42632  و  88530609  

 

 

 

نوشتن دیدگاه